Välkommen med mig in till djurens värld !

För 15 år sedan vaknade jag till insikten om att jag kan höra djuren tala till mig. Det som djuren själva har kunnat berätta för mig har överstigit alla mina vildaste fantasier.Föreställ dig för en stund hur det skulle kännas för dig, att få ta del av ditt djurs tankar och känslor. Föreställ dig för en stund hur det känns för ditt djur när hon får en möjlighet till att själv berätta för dig vad hon skulle behöva för att må bra och trivas !

Här nedan kan du ta del av några tankar och upplevelser från mina kunder, efter att jag i egenskap av djurkommunikatör lyssnat till deras djur;


”   - "Relationen har blivit starkare och kärleksfullare, ömsesidigt”.

 

-          - ”Det blir lätt att man grubblar över om man behandlar sitt djur rätt, vad de förstår och hur de upplever saker. Genom kommunikationen fick jag svar på dessa frågor. Det finns så mycket tacksamhet och kärlek hos djuren som man inte alltid tänker på, kommunikationen öppnade mina ögon”.

 

-        -   Det här var nog en otrolig upplevelse för mig, bland det bästa jag varit med om. Vad finns det bättre och vackrare än att få en sån kontakt till sitt djur.  Det kan också ge en tröst när djuret har gått bort. Det skulle jag helst villa ropa ut över hela världen.”

 

-         -  ”Jag har fått starkare bekräftelse på att djur tycker, tänker och känner. Och att man visst kan prata med dem. Det är ju ”bara” att lyssna..”

 

-          - ”Jag fick info som hjälpte att i alla fall förstå och att också lösa problem. Kommunikationen har skapat starkare band och till och med högaktning”.

 

-        -   ”Jag glömmer inte hur min hund berättade för mig att hon älskar det, när vi bäddar ner henne i filtar! Hon lever i mitt hjärta för evigt!  Är mycket tacksam att du gör detta. Det finns många fler än jag som behöver dig”.   

          - Maria Karmi 

          Mental djurkommunikatör och djurunderstödd terapeut

          Fysioterapeut och dansinspiratör.

O     OBS! Vid närmare förfrågan kontakta mig helst på maria.k.karmi@gmail.com eller lämna mig ett skriftligt ringbud på sms 0400-575499M