En möjlighet! Är du intresserad av att få veta hur ditt djur mår? Om ditt djur har ont någonstans, eller vad ditt djur tänker och tycker? Om det finns något hon önskar, eller om det finns något du kunde göra för att ditt djur skall trivas bättre m.m?

Vad? Som djurkommunikatör, fungerar jag som tolk, mellan dig och ditt djur och förmedlar djurets tankar, känslor och funderingar om livet till dig. Djur är otroligt duktiga på att själva berätta vad som fattas dem och vad de skulle behöva för att må bra. Du behöver inte längre spekulera! Man kan ställa vilka frågor somhelst, eller också bara låta djuret berätta sin historia.

Hur? Djuret förmedlar sitt budskap mentalt till mig, genom en inre dialog. Så egentligen kan man säga att jag ser och hör det som djuret tänker, känner det som djuret känner och upplever det som djuret upplever eller har upplevt. Kommunikationen sker alltid på djurets villkor, och det är djuret som bestämmer vad hon vill berätta.  

Varför? Syftet med djurkommunikation är att öka förståelsen mellan dig och ditt djur. Förståelse, ser jag som grund för känslan av samhörighet, som en förutsättning för problemlösning, samt som grund till förbättrad livskvalitet och hälsa.

Djurkommunikation är ingen behandlingsmetod. Men att bli förstådd och bekräftad kan reda upp många missförstånd. Djur mår också bra av att få tala ut och brukar bli mera harmoniska efteråt.


Läs mera: Vad kan man fråga sitt djur?